Ik ben sinds 2014 gecertificeerd Didactisch Coach.

‘Goed gedaan’ is voor een leerling fijn om te horen, maar of de leerling er ook wijzer van wordt? ‘Heb je gisteren je huiswerk gemaakt?’ toont de belangstelling – of de argwaan – van de docent. Maar wordt de leerling echt aan het denken gezet?
Het zijn twee voorbeelden van feedback geven en vragen stellen die niet zomaar tot een grotere leeropbrengst leiden. ‘Wat goed dat je eerst een schets hebt gemaakt en de gegevens erin hebt gezet’ is feedback die de leerling concreet bevestigt in wat hij deed en de kans groter maakt dat hij het de volgende keer weer doet.
Didactisch Coachen beoogt leerlingen op een zodanige manier te begeleiden in hun leerproces dat het hun leren en hun motivatie bevordert. Het geven van feedback en het stellen van vragen aan leerlingen, in plaats van vooral aanwijzingen geven, blijkt een belangrijke (motiverende) factor in het leren te zijn. De voorbeelden hierboven geven al aan dat er vervolgens veel valt te zeggen over hoe dat dan moet. Want op welke manier moet je je feedback geven zodat het daadwerkelijk effect heeft? En welke vragen leiden tot meer zelfregulatie bij leerlingen?

Daarmee is in het kort geschetst wat Didactisch Coachen inhoudt en beoogt:
Didactisch Coachen is een interactieproces tussen docent en leerling(en), waarbij de docent veel vragen stelt en feedback geeft, met als doel: reflectie en zelfregulatie van de leerling(en).
Dat betekent dus bijna vanzelfsprekend dat je als docent je docentengedrag gaat verschuiven van instrueren, aanwijzingen geven, uitleggen, naar een meer coachende rol.
Dat houdt geenszins in dat je niet meer mag uitleggen, aanwijzingen geven of voordoen. Het betekent wel dat je als docent veel kritischer gaat kijken naar wannéér je dat dan doet en waaróm. En of het op die momenten niet beter is om de denkactiviteiten meer bij de leerlingen te leggen. Het houdt ook in dat je nadenkt over de werkvormen die je daarbij inzet om dat doel te bereiken.
Het zal duidelijk zijn dat dat in veel gevallen niet meevalt. We vragen niet meer en niet minder dan een gedragsverandering van docenten en daar komt meer bij kijken dan een workshop of een training van een paar middagen.

Ik heb trainingen Didactisch Coachen verzorgd voor:
– Minkema College – Woerden
– Groevenbeek College – Ermelo