Ik verzorg diverse trainingen voor (startende) docenten, stagebegeleiders en instituutsopleiders, waaronder: 
– Didactisch Coachen 
– gespreksvaardigheden 
– beeldcoaching
– formatief handelen
Ik focus op wat belangrijk is en in de ontwikkeling van de professional. Ik leg hierbij verbanden tussen de theorie en onderwijspraktijk.

Ik zet beeldcoachen en Didactisch Coachen veelvuldig in bij het begeleiden van startende docenten maar ook bij het coachen van ervaren docenten en andere professionals met een leervraag. Ik coach daarbij steeds minder op inhoud en meer op leerproces bij de docent en boek daar goede resultaten mee. 
Als trainer ben ik altijd op zoek naar manieren om mijn didactiek verder te ontwikkelen. In mijn trainingen kan ik mijn expertise, onderzoeksbevindingen, visie en ideeën over onderwijsvernieuwing in de praktijk brengen.